Sie sind hier:

Ce este 'EuropaPunktBremen'?

Echipa EuropaPunktBremen, aprilie 2013

Este unul dintre cele 500 de Centre de Informare Europe Direct (CIED) existente în toate cele 28 de State Membre ale Uniunii Europene. Misiunea sa este de a familiariza cetãţenii cu Uniunea Europeanã şi a facilita accesul lor la informaţii generale şi specializate privind instituţiile, politicile şi prioritãţile Uniunii Europene, programele şi oportunitãţile de finanţare oferite de cãtre aceasta însã şi drepturile şi responsabilitãţile cetãţenilor europeni.
Condus de cãtre Ulrike Hiller, ’Consilier şi Reprezentant al Landului Bremen pentru Republica Federalã şi Europa’, EuropaPunktBremen este sprijinit financiar şi administrat de cãtre Comisia Europeanã.

Uniunea Europeanã, aproape de tine!
Legãtura dintre Instituţiile Uniunii Europene şi cetãţenii sãi a devenit mai strânsã, de aceea Comisia Europeanã şi Parlamentul European au creat o reţea, Centrele de Informare Europe Direct (CIED), care sã reprezinte Europa nu doar în Bruxelles sau Strasbourg ci şi sã asigure o mai bunã comunicare la nivel local şi regional, sporind în acelaşi timp gradul de informare al populaţiei.

Obţine informaţii despre UE în Bremen şi Germania!

Vizând publicul larg, Centrul de Informare EuropaPunktBremen conştientizeazã cetãţenii nu doar prin oferirea de informaţii generale despre politicile şi procesele UE prin intermediul a o mulţime de publicaţii germane, informaţii online sau tipãrite, a câtorva broşuri în englezã, însã şi prin organizarea unor evenimente axate pe teme europene.

Aflaţi mai multe şi nu ezitaţi sã ne vizitaţi, de luni pânã vineri, 12:00 – 17:00, ne gãsiţi în centrul orasului Bremen în clãdirea Parlamentului sau sunaţi la (0421) 361-83375.